Bedrijfsgegevens & Privacy Policy


jePLEK
Molenbossen 147
NL – 5923 AC Venlo

Eigenaar: Paula Maassen

BTW-nummer: NL 071 267 888 B01
KvK-Nummer: 120 617 38  Handelsregister Venlo

Copyright  

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jePLEK teksten die zich op deze website bevinden te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Privacy Policy  

jePLEK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. jePLEK zal uw gegevens in geen geval aan derden verkopen.