Krijg snel een eerste indruk

Welke manier van tijdelijk wonen past bij jou?

1. Tijdelijke woonruimte in een leegstaand pand

Waar let je op?

Via leegstandbeheer kun je allerlei panden betrekken die op de nominatie staan voor verkoop, renovatie of sloop.

Zie de kansen en mogelijkheden maar overzie ook de gevolgen en risico’s van je keuzes.

Met de handleiding deel 1, heb je snel een overzicht. Inclusief een adressenlijst van beheerders. En voor de prijs hoef je het niet te laten

BEKIJK DE INHOUDSOPGAVE DEEL 1 / Prijs € 3,75

7Voordwoord 5  

Inleiding 6
Over deze handleiding 7
De iconen 8
Voor wie is de gids geschreven? 9

1. Woonruimte in leegstaand pand 11
1.1 Intro: kraken en tegenmaatregelen
1.2 De dynamiek
1.3 Waar kun je zoal terecht komen? 12
1.4 Checklijst algemene eisen aan bewoners 13
1.5 Checklijst aanvullende eisen 14

2. Beschermende wetten 15
2.1 Intro
2.2 Huurbescherming
2.3 Huurprijsbescherming 16
2.4 Vrije sector huurwoningen

3. Antikraak wonen 17
3.1 Intro
3.2 Checklijst bruikleenovereenkomst 18
Wat is vastgelegd? Waar kun je mogelijk rechten aan ontlenen?
3.3 Vertrek uit het antikraakpand 20

4. Tijdelijk huren 21
4.1 Hoe lang kun je minimaal huren?
4.2 Hoe lang kun je maximaal huren?
4.3 Heb je recht op huurbescherming? 22
4.4 Heb je recht op huurprijsbescherming?
4.5 Checklijst tijdelijk huurcontract 23
4.6 Welke kosten mogen al dan niet berekend worden? 24
4.7 Van tijdelijk huurcontract naar antikraak wonen? 25

Nawoord 26

Verantwoording 27

Bijlage: adressenlijst leegstandbeheerders 29

Prijs € 3,75 

Antikraak wonen

Antikraak wonen (officieel bruikleen huren) kent geen minimale tijdsduur. De tijdspanne is variabel. Mogelijk gaat het om weken maar het kunnen ook maanden c.q. jaren worden.

De wederzijdse opzegtermijn is 14 tot 28 dagen. 

Ik woonde in een voormalig postkantoor; heel goedkoop want antikraak. Toen het pand verkocht werd, had ik snel iets anders nodig. Veel minder plezierig maar dat moest dan maar voor een tijdje…

Charlie

Tijdelijk huren

Als je een tijdelijke woonruimte huurt, heb je voor minimaal 6 maanden een onderkomen.

Daarna is de opzegtermijn voor de verhuurder 3 maanden en voor de huurder 1  maand. Let op: bij te koop staande huurwoning ligt dit anders.

Hoe deden anderen het?

Eerdere (spoed)zoekers delen hun ervaringen.

Wellicht kun je iets van hun opsteken. Wat werkte wel en niet bij hun? 

 2. Tijdelijk wonen in vakantieverblijf en short stay

Waar let je op?

Het is belangrijk om een geregi-streerd woonadres in Nederland te hebben. Maar wat als je ergens voorlopig gaat wonen? Je kunt immers niet elk adres als woonadres gebruiken.

Lees er alles over in deze uitgave.

Campings

Voor chalets of (sta)caravans op campings geldt in feite hetzelfde als voor vakantieparken. Tijdelijk wonen wel of niet toegestaan? 

De gids loodst je door een wirwar van regels. 

Volgens mij was het de natste zomer ooit maar wat was ik blij met mijn plek op die natuur-camping. Ondanks de kou en de regen werd een blokhut mijn voorlopige thuis.

Pien

Vakantieparken

Nederland is rijk aan recreatieparken. Van klein tot groot. Van budget tot luxe. Hoe gaan gemeenten en parken om met mensen die daar tijdelijk willen wonen?

Volstrekt verschillend. In de handleiding deel 2 weer veel info. 

Ik moet keuzes maken

Maak goed geïnformeerde keuzes met adequate info en gebruik van checklijsten.

Je vermijdt onnodige stress en gaat slim en voorbereid te werk.

BEKIJK DE INHOUDSOPGAVE DEEL 2/ Prijs € 3,75

Inhoud

Voorwoord 5

Inleiding 6
Over deze handleiding 7
Maatwerk: gepersonaliseerde hulp 7
De iconen 8
Voor wie is de gids geschreven? 9

1. Een geregistreerd adres 10
Adres en overheid 11
Inschrijven op een woonadres 12
Gevolgen voor de woonadresverschaffer 13
Waar schrijf jij je in? 13
Inschrijven op een briefadres 14
Wanneer kun je een briefadres aanvragen? 15
Onderscheid tussen woonadres en briefadres 15
Verschil van aanpak gemeenten: wie kan een briefadres aanvragen? 16
Twee uitersten 16
Wie mogen jouw briefadresgever zijn? 17
Gevolgen voor de briefadresgever 18
Commerciële aanbieders; let even op! 18
Verschillen tussen gemeenten: hoe lang is een briefadres geldig? 19
Checklijst: wat neem je mee bij de aanvraag? 20

2. Vakantieverblijf als tijdelijke woonruimte 21
Aantal bewoners 21
Waar en hoe lang kun je op vakantielocaties wonen? 22
Gemeentelijk beleid en vakantiewoning 22
Mag het wel, mag het niet? 23
Verschillen tussen gemeenten 23
De praktijk: gedogen, legaliseren, handhaven 24
Checklijst gemeentelijk beleid 24
Beleid van een vakantiepark of camping 25
Verschillende soorten onderkomens 26
Parken en campings 27
Huurtoeslag 27
Checklijst vakantieparken en campings 28
Een ‘losse’ vakantiewoning en B&B 29
Actie-agenda vakantieparken 30

3. Short stay als tijdelijke woonruimte 31
Verschillen tussen gemeenten 31/ 32
Op een rij 33
De aanbieders 33
Checklijst short stay 34
Let op! Short stay contract 35

Nawoord 36

Verantwoording 37

Bijlage: adressenlijst vakantieverblijf en short stay 39

Prijs € 3,75

Short stay

Als je een short stay huurt, heb je voor zekere tijd een compleet ingerichte woonruimte tot je beschikking. Vaak gaat het om een verblijf van zo’n 6 maanden. Je ziet ze ook wel onder de naam ‘serviced appartments’ staan.

Meer details? Klik op oranje knop.

Toen Britt de deur definitief achter zich dicht trok, was haar eerste optie een short stay adres. Behorend bij een hotel…

Lees het volledige interview met Britt. De ups en downs, de tips. Hoe zij én andere spoedzoekers het aanpakten, lees je bij Ware verhalen

3. Flexwonen, een mix van tijdelijke woningen

Flexwonen intro 

Je kunt flexwoningen zien als een schil van tijdelijke woonruimtes rondom het bestaande woon-aanbod heen. En de bedoeling is dat die laag  wordt uitgebreid. Want de behoefte aan tussentijdse oplossingen blijft voorlopig wel.

Nieuwe woonconcepten

Naast de bekende opties zoals het hergebruik van bestaande gebouwen, zijn er verplaatsbare woningen, tijdelijke woonunits en gemengde wooncomplexen. En jonge ontwerpers bedenken nieuwe woonconcepten.

Op zoek  naar een tijdelijk onderkomen? Wees goed voorbereid.

Waar dien je op te letten bij het zoeken naar een flexwoning?

jePLEK gaat een compacte en gebruiksvriendelijke handleiding (3) ontwikkelen over dit thema.

INHOUD DEEL 3 VOLGT...

 Handleiding tijdelijke woonruimte deel 3

Prijs € 3,75

 

Woningcorporaties

Zoek jij snel een betaalbare huurwoning maar hebt weinig kans om er een te vinden? Omdat je geen inschrijftijd hebt? Er zijn ook woningcorporaties die flexwoningen aanbieden. Verdere  informatie volgt.

De verkoop van mijn grote huis ging veel sneller dan verwacht. De kopers wilden ook niet te lang wachten met verhuizen.

Ik wilde kleiner gaan wonen maar die zoektocht viel tegen. Dan moet je rap iets tijdelijks regelen. 

Mara